วิจารณ์ พานิช, 2485-

แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร / วิจารณ์ พานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2552. - 37 หน้า.

9789743006821


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- อังกฤษ -- การบริหาร.
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- อังกฤษ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544