คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต : คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท. รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง. - กรุงเทพฯ : บริษัท ตำราทอง จำกัด, [2552?] - 253 หน้า.

9786117021329


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT70 / .ค747

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544