คู่มือการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางปัญญา / คณะผู้จัดทำ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - [สงขลา] : ชานเมืองการพิมพ์, 2552. - 119 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789741149742


เด็กสมองพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ.
เด็กพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ.

WS368 / .ค742

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544