ธโนดม โลกาพัฒนา.

การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : make it easy! / Reinsurance : make it easy! เรียบเรียงโดย ธโนดม โลกาพัฒนา, ดวงดาว วิจักขณ์จารุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจำปี 2550-2552 สมาคมประกันวินาศภัย, 2552. - 264 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789748097961


ประกันภัยต่อ.

HG8083 / .ธ393

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)