กฤษดา ศิรามพุช, 2520-

อาหารแก้เครียด / กฤษดา ศิรามพุช. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, 2552. - 214 หน้า : ภาพประกอบ.

9786117058080


การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
โภชนาการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544