เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว.

การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2548-2549 / เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2551. - 7, 169, 56 แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2551.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย.

PN4784.ท4 / จ733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544