เรวัต วรรณนุรักษ์.

วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา / จัดทำโดย เรวัต วรรรณนุรักษ์ พรชัย น้อยบ้านโง้ง. - [กรุงเทพฯ] : สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2551] - 84 หน้า : ภาพประกอบ; แผนที่.


กัมพูชา. วุฒิสภา. --อำนาจและหน้าที่.


รัฐธรรมนูญ -- กัมพูชา.

JQ937.7 / .ร75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544