สรุปผลที่สำคัญการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552. - xix, 39 หน้า : ภาพประกอบ.


เด็ก -- ไทย -- สถิติ.
เยาวชน -- ไทย -- สถิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544