ปัทมาวดี ซูซูกิ.

วรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง "สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" / สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ. - กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2552. - 110 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742353414


สังคมสงเคราะห์ -- ไทย.
องค์กรชุมชน -- ไทย.

HV400.55 / .ป63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544