มุสโซ, กีโยม.

ณ ฟากฝันแห่งนิรันดร์รัก / กีโยม มุสโซ เขียน ; ชลธิชา สิงขิต แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แพรว, 2552. - 320 หน้า.

แปลจาก: Sauve-moi. c2005.

9789744752352

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544