หยู, หัว, ค.ศ. 1960-

คนขายเลือด / หยูหัว เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร แปล ; รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการและคำนิยม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์เอโนเวล, 2552. - 234 หน้า.

แปลจาก: Xu San’guan mai xue ji = Chronicle of a blood merchant.

9786117037009

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544