พิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย), พระยา, 2412-2470.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณา อย่างย่อ / โดย พระยาพิจารณาปฤชามาตย (สุหร่าย) แนะนำ ; ขุนศรีบุพพรรณเขตร รวบรวม. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2457. - 20 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544