กฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ. - กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2009 [2552] - 449 หน้า.

9789747747782


กฎหมายแรงงาน -- ไทย.

KPT1264 / 2552ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544