สกาวรัตน์ ศรีหาพงษ์.

รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว / สกาวรัตน์ ศรีหาพงษ์. - กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2548] - 111 หน้า : ภาพประกอบ.

9744558822


สมุนไพร.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ส265

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544