คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552. - 122 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789742866938


พืชชายเลน -- กล้า.

QK938.ช64 / ค747 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544