กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับเตรียมสอบ / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ เทพธวัช รุจิราภา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), 2552. - 325 หน้า.

9786169031918


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ก26

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544