วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การเข้าเป็นสมาชิกภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : รายงานการวิจัยโครงการ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะนักวิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552. - x, 178, [62] หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การจัดซื้อของทางราชการ -- ไทย -- ต้นทุนและประสิทธิผล.

KPT2754 / .ว627 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544