แหม่ม.

นักศึกษาจำแลง / โดย แหม่ม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัทฐานการพิมพ์ จำกัด, 2551. - 170 หน้า.

9789740426981


โสเภณี -- ไทย.
การค้าประเวณี -- ไทย.
นักศึกษาอุดมศึกษาสตรี -- พฤติกรรมทางเพศ -- ไทย.

HQ242.55.ก5 / ห844 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544