ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-

ธรรมศาสตร์ guidebook / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 55, [9] หน้า : ภาพสีประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--หนังสือแนะนำ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544