โคเบน, ฮาร์ลาน, ค.ศ. 1962-

แลก / ฮาร์ลาน โคเบน เขียน ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรงเทพฯ : แพรว, 2552. - 290 หน้า. - วรรณกรรมแปล ; ลำดับที่ 230 .

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2552. แปลจาก: Long lost.

9789744752468

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544