คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย / สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2551?]. - 40 หน้า : ภาพประกอบ.


การออกแบบเพื่อคนพิการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544