สันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย = Nonviolence, violence, and Thai society / Nonviolence, violence, and Thai society [จัดโดย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2552. - 23 หน้า. - โครงการสันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย ; ปีที่ 3 . - โครงการสันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย ; ปีที่ 3. .

เอกสารประกอบ การสัมมนาโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยปีที่ 3 : สันติวิธีในสังคมไทย วันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


ความรุนแรง -- ไทย -- การประชุม.
การไม่ใช้ความรุนแรง -- ไทย -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544