อภิชัย พันธเสน.

การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / โดย อภิชัย พันธเสน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551. - 48 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม" วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ.

9789744517005


เศรษฐกิจพอเพียง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544