พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง / หนังสือที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง จัดทำโดย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และรับรองผู้เข้าร่วมพิธี สำนักงานศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2552. - 200 หน้า : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักงานศาลปกครอง--อาคาร.


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .พ636 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544