พวงทอง ภวัครพันธุ์.

สงคราม การค้า และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา = Wars, trade and nationalism in Thai-Cambodian relations / Wars, trade and nationalism in Thai-Cambodian relations พวงทอง ภวัครพันธุ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 19, 139 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786167202020


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
ไทย -- การค้า -- กัมพูชา.

DS575.5.ก6 / พ52

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544