กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552. - 139 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


วัดมหาวนาราม (อุบลราชธานี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
ส่วนราชการ -- ไทย.

KPT2720 / .ก363 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544