งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานศาลปกครอง ณ วัดคฤหบดี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552 / ศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : ศาล, 2552. - 40 หน้า : ภาพประกอบ.


วัดคฤหบดี (กรุงเทพฯ)


ศาลปกครอง -- ไทย -- ประวัติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544