ทิพยาภรณ์ นพคุณ, 2522-

โครงการจัดตั้งสตูดิโอภาพนิ่ง / Photographic Studio Project โดย ทิพยาภรณ์ นพคุณ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 15, 111 แผ่น : ภาพประกอบ.

โครงการทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม)


ธุรกิจการถ่ายภาพ.
การถ่ายภาพ -- ห้องถ่ายภาพและห้องมืด.

TR690 / .ท634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544