ธราธร สุวรรณรักษ์, 2517-

โครงการพัฒนาตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษาชุมชนท่าเตียน / Project of cultural market development in Ko Ratanakosin : a case study of Tha Thien community โดย ธราธร สุวรรณรักษ์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - [11], 121, [24] แผ่น : ภาพประกอบ.

โครงการทางวัฒนธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม)


ชุมชนท่าเตียน (กรุงเทพฯ)


ชีวิตในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
ตลาด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- แง่สังคมวิทยา.


ท่าเตียน (กรุงเทพฯ)

DS589.ก4 / ธ463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544