ศิริวรรณ คงศิลา.

ภาวะหนี้สินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย / โดย ศิริวรรณ คงศิลา. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 9, 89 แผ่น : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


หนี้ -- ไทย -- กรุงเทพฯ.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- ภาวะเศรษฐกิจ.

JQ1746.ฮ13ภ65 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544