สมบูรณ์ ศิริประชัย.

รายงานการวิจัยเรื่องผู้ย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร : การสำรวจสถานะแห่งความรู้. - กรุงเทพฯ, 2528. - 567, 59 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย.

HB2104.55.ก3 / ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544