เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 [2009] - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

1 เกริ่นนำ - - 2 ตะวันตก – ตะวันออก : ใครสร้างโลกสมัยใหม่ - - 3 ตะวันออกคือผู้สร้างระบบโลก : ผู้บุกเบิกชาวอิสลาม - - 4 จีนผู้บุกเบิก : ใครปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนใคร - - 5 อินเดีย ญี่ปุ่น และเอเชียอาคเนย์ที่รุ่งเรือง - - 6 ตะวันออกมอบให้ตะวันตก : แม้แต่คริสตจักรและศักดินานิยม - - 7 โลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากผู้บุกเบิกชาวอิตาเลียนเท่านั้น - - 8 ตะวันตกไม่ได้บุกเบิกการค้นพบดินแดนใหม่ๆ - - 9 ยุโรปใช้อเมริกาเป็นประโยชน์ในการแข่งขันกับเอเชีย - - 10 เรอนาสซองส์ไม่ใช่เกิดจากอารยธรรมตะวันตกอย่างเดียว - - 11 อังกฤษมาก่อนหรือหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม - - 12 ปรัมปรานิยายเรื่องตะวันตก “เป็นพระเอก” แต่ผู้เดียว - - 13 สรุปและแง่คิดสิบประการ - - พินิจพิเคราะห์หลังการอ่าน / รศ. ดร. จรัญ มะลูลีม, ดร. พิจิตต รัตตกุล

9789740204732


อารยธรรมตะวันออก.
อารยธรรมตะวันตก.

--มธ 110--Highly correlated

CB253 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544