ชาน, ซา, ค.ศ. 1972-

หมากรัก หมากชีวิต = La joueuse de go / Joueuse de go Shan Sa เขียน ; อรจิรา แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2547. - 335 หน้า.

9746848836

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544