เปิดรหัสสายด่วน อย. 1556, สาระน่ารู้ด้านยาและวัตถุเสพติด / สาระน่ารู้ด้านยาและวัตถุเสพติด กลุ่มเผยแพร่ความรู้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2552. - 60 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742442859


ยา -- การใช้และขนาด.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย.
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544