เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน / The Justice Group. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2552] - 440 หน้า.

9786167089119


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1672 / .จ754 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544