สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

ภยาคติ จิตประภัสสรของผู้พิพากษา / สัญญา ธรรมศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 - 32 หน้า.

9789742888176


ผู้พิพากษา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544