อภิญญา เลื่อนฉวี.

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. - 328 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742888077


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.

HF1379 / .อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544