เอื้อน ขุนแก้ว.

คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub. (Thailand), 2553. - 366 หน้า.

9786169006275


การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1147 / .อ83 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544