ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์.

กฎหมายอาคารในเขต กทม. / กฎหมายอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอพี ครีเอทีฟ จำกัด, 2553. - 316 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744012265


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ

KPT3067 / .ท422

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544