เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

บุตรธิดาแห่งดวงดาว = Children of the star : ความเรียงว่าด้วยด้านในของชีวิต / Childern of the star เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2552. - 140 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743198496

PL4209.ส755 / บ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544