คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / จัดทำโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551. - 123 หน้า : ภาพสีประกอบ.


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ค747 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544