รายงานประจำปี / โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ. - นนทบุรี : โครงการ, 2553- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2551-


โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ--วารสาร.


เทคนิคการแพทย์ -- วารสาร.
นโยบายสาธารณสุข -- ไทย -- วารสาร.

WA546.JT3 / ค945

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544