แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2553-2556-


สำนักงานศาลยุติธรรม--การวางแผน--วารสาร.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- วารสาร.

KPT1576 / .ศ634

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)