วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. - กรุงเทพฯ : บริษัท วศิระ จำกัด, 2553. - 177 หน้า.

9786169007982


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว6776

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544