สกุณี อาชวานันทกุล.

เศรษฐกิจทางเลือก. 3, ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลามและนโยบายประชานิยม / ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลามและนโยบายประชานิยม สกุณี อาชวานันทกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553. - 150 หน้า : ภาพประกอบ. - เศรษฐกิจทางเลือก ; 3 . - เศรษฐกิจทางเลือก ; 3. .

9786167347042


ความสุข -- ภูฏาน.
ประชานิยม -- ลาตินอเมริกา.
นโยบายของรัฐ -- ลาตินอเมริกา.


ภูฏาน -- ภาวะสังคม.
กลุ่มประเทศอิสลาม -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HN690.3.ก8 / ส27

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544