ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = [Private international law] / Private internaL law ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. - 27, 346 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749900871


การขัดกันแห่งกฎหมาย.
การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.
สัญชาติ.
สัญชาติ -- ไทย.

KPT480 / .ป46 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544