พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน = His Majesty the King of Thailand ten thousand days on the throne = Sa Majeste le Roi de Thailande dix mille jours de regne. His Majesty the King of Thailand ten thousand days on the throne Sa Majeste le Roi de Thailande dix mille jours de regne - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552. - 127 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส.

9789749484241


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-
Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-


ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร.
Thailand -- Kings and rulers.

DS570.3.ภ7 / พ4253 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544