เด่นพงษ์ พลละคร.

การเดินทางบนสายธารแห่งปัญญา / เด่นพงษ์ พลละคร. - กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2553. - 163 หน้า : ภาพประกอบ.

ศพนายเด่นพงษ์ พลละคร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553.

80 ปีแห่งความหลัง -- ค. คิด ข. เขียน เรื่อง "ฅน" -- จะแก้ปัญหาพนักงานลาออกได้อย่างไร? -- เราจะสู้กันด้วยอะไรในอนาคต? -- "ทุนทางสังคม" ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ -- หามา เก็บรักษา และพัฒนา (Get, Keep and Grow) -- การเรียนรู้จากความสำเร็จของคนอื่น -- คนไทยอาจรวยแต่ยังเด็กก็ได้ ถ้า--? -- พญาอินทรีย์ผู้บริหารธุรกิจจากบนฟ้า -- บทเรียนจากพญาอินทรีย์ Ghosn -- Steve jobs : นักธุรกิจผู้ไม่ยอมหยุดนิ่ง -- Steve jobs : สัตตบงกชที่โดดเด่นจากโคลนตม -- ธรรมทัศน์ -- ธรรมกับไม้ใกล้ฝั่ง -- เรานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร? -- โยมจะช่วยพระได้ไหม? -- วินัยของสงฆ์ที่พวกเราไม่ค่อยรู้จัก -- สายใยรัก-แม้ไม่มีก็เป็นคนดีได้.


เด่นพงษ์ พลละคร, 2473-2553.
พลละคร (นาม)


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ด693

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544