ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน = [In the mirror : literature and politics in Siam in the American era] / In the mirror : literature and politics in Siam in the American era เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ; บรรณาธิการ ไอดา อรุณวงศ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2553. - 9, 373 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786167158044 (ปกอ่อน) 9786167158037 (ปกแข็ง)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544