วรเวศม์ สุวรรณระดา.

สวัสดิการยามชราบำนาญแห่งชาติ / วรเวศม์ สุวรรณระดา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161103002


ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทย.
สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ -- ไทย.

HV1484.ท92 / ว457 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544